خدمات فروش
امروزه خدمات پس از فروش يکي از قسمت های مهم فعاليت های تجاری مي باشد که هم برای فروشنده کالا و هم خريدار مورد توجه است. به این منظور تمام محصولات شرکت تولیدی صنعتی حفاظ فرمان دوسال گارانتی داشته و تا ده سال خدمات پس از فروش ارائه می دهد.